Lokalizator

49° 37' 7" N   20° 44' 28" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Tarnów znajduje się w odległości 49km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Muzeum Skansenowskie w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny jest skansenem regionalnym, który prezentuje kulturę ludowa Sądeczyzny, pojmowanej jako całość historyczna, geograficzna, gospodarcza i kulturowa.

Sądecczyznę, była silnie zróżnicowaną kulturowo, zamieszkiwały ją cztery grupy etnograficzne: Lachy Sądeckie, Górale od Łącka, Podgórzanie (cześć zachodnia) i Łemkowie Sądeccy. Dwie z nich, zasiedlające Beskidy (Górale i Łemkowie), to grupy góralskie.
Kultura ich ukształtowana została w wyniku rożnych czynników, z których najważniejsze, to górskie środowisko naturalne oraz wpływ migracji wołoskich, które miały miejsce w XIV - XVI w. i objęły cale Karpaty.
>> NA TERENIE PARKU OBOWIĄZUJE BEZWZGLEDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW<<

Panoramy

panoramy - Sądecki Park Etnograficzny
panoramy - Sądecki Park Etnograficzny
panoramy - Kościół pw.ś.Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej
panoramy -  XVII- wieczny dwór szlachecki,
panoramy - Dwór z Rdzawy
panoramy - Cerkiew z Czarnego  pw. św. Dymitra
panoramy - Cerkiew z Czarnego  pw. św. Dymitra
panoramy - Górale Sadeccy
panoramy - Górale Sądeccy
panoramy - Górale Sądeccy
panoramy - Górale Sądeccy
panoramy - Górale Sądeccy
panoramy - Stara szkoła z Nowego Rybia