Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Nowy Sącz - Muzeum Skansenowskie w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny jest skansenem regionalnym, który prezentuje kulturę ludowa Sądeczyzny, pojmowanej jako całość historyczna, geograficzna, gospodarcza i kulturowa.

Sądecczyznę, była silnie zróżnicowaną kulturowo, zamieszkiwały ją cztery grupy etnograficzne: Lachy Sądeckie, Górale od Łącka, Podgórzanie (cześć zachodnia) i Łemkowie Sądeccy. Dwie z nich, zasiedlające Beskidy (Górale i Łemkowie), to grupy góralskie.
Kultura ich ukształtowana została w wyniku rożnych czynników, z których najważniejsze, to górskie środowisko naturalne oraz wpływ migracji wołoskich, które miały miejsce w XIV - XVI w. i objęły cale Karpaty.
>> NA TERENIE PARKU OBOWIĄZUJE BEZWZGLEDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW<<