Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Góra ¶w. Anny - Góra ¶w. Anny

Góra ¦więtej Anny (Góra Chełmska, nazwa pierwotna Chełm, niem. Sankt Anna-Berg, ¶l±ski Anaberg) - najwyższe wzniesienie Masywu Chełma na Wyżynie ¦l±skiej o wysoko¶ci 400 m n.p.m.

Na zachodnich oraz północnych zboczach góry rozlokowana jest duża wie¶ o nazwie Góra ¦w. Anny, na południowym stoku znajduj± się liczne stacje drogi kalwaryjnej, a na wschodnim stoku cmentarz oraz zabudowania Domu Pielgrzyma klasztoru franciszkańskiego.

Na południowym zboczu góry istniej± nieczynne kamieniołomy: nefelinitu i wapienia (rezerwat przyrody) oraz dwa wapienia. W rezerwacie występuje niewielka krasowa Jaskinia w Rezerwacie o długo¶ci 5m. Rezerwat, od 2006, udostępniony jest turystom dzięki ¶cieżce dydaktycznej. Oprócz skał można tam napotkać: żmiję zygzakowat±, gniewosza i padalca.