Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Kutno - Muzeum Regionalne w Kutnie

Siedzibą Muzeum od 1981 roku jest ratusz. Ratusz miejski w Kutnie w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1842-1845, według projektu Bonifacego Witkowskiegona, na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego.

W 1961 roku zaadaptowano dawną bramę wjazdową na hol w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. Przeprowadzony od czerwca do grudnia 2001 remont elewacji zewnętrznej ratusza uwzględnił projekt restauracji fasad w/g projektu inż. Henryka Siudera z 1981 roku i przywrócił mu klasycystyczną formę.

Muzeum Regionalne w Kutnie powstało w 1981 roku jako placówka wielodziałowa. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość.

Dział archeologiczny gromadzi obiekty w oparciu o badania prowadzone na terenie Kutna i powiatu oraz o materiały z nadzorów. Najstarsze znaleziska pochodzą z przałomu epoki kamienia i brązu. Datowane na III / II p.n. e. –II / III n.e. położone na terenie miasta w dzielnicy Łąkoszyn cmentarzysko ciałopalne z grobami jamowymi i popielnicowymi jest unikatem na terenie Polski środkowej.

Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysł, handel i rzemiosło, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno-społecznvch oraz sportowych, w dziale znajdują się przedmioty codziennego użytku. Znaczną część eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego. Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską.

Dział sztuki posiada w swoich zbiorach zabytki rzemiosła artystycznego, prace polskich artystów malarzy tworzących dawniej oraz współczesnych artystów plastyków profesjonalnych i nieprofesjonalnych pochodzących z Kutna.

Dział etnograficzny realizuje program wizerunku społeczności Ziemi Kutnowskiej, podkreślając jej specyfikę wynikającąz bogatej kultury materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego oraz Kujaw. Wśród zgromadzonych obiektów szczególne miejsce zajmuje kolekcja rzeźby współcześnie działających twórców ludowych.

Dział przyrodniczy zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących poszczególne jego elementy. W zbiorach działu przyrodniczego znajdują się eksponaty głównie z zakresu geologii oraz fauny i flory Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

Źródło: Muzeum Kutnowirtualne wycieczki - Muzeum Regionalne w Kutnie