Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Szczawnik - Cerkiew ¶w. Dymitra w Szczawniku

Cerkiew w Szczawniku jest cerkwi± typu łemkowskiego. Nad jej przedsionkiem, naw± i prezbiterium wznosz± się wieże z hełmami i kutymi krzyżami. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie i poł±czone z zakrysti±. We wnętrzu obiektu znajduje się ikonostas powstały na przełomie XVIII i XIX wieku oraz ołtarze boczne powstałe w 1729 z ikonami Opłakiwania Chrystusa i Przemienienia Pańskiego. Z XVII wieku pochodzi ikona Chrystusa Pantokratora w pomieszczeniu ołtarzowym. Z tego samego okresu pochodziła ikona ¶w. Michała Archanioła, przeniesiona z cerkwi do muzeum w Nowym S±czu. Na jednej z wież cerkwi znajduje się dzwon z 1707.wirtualne wycieczki - Cerkiew ¶w. Dymitra w Szczawniku