Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Kołobrzeg - Muzeum Oręża Polskiego

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - jest placówką o profilu historyczno–wojskowym, działającą od 1963 r, zajmującą się dziejami oręża od wczesnego średniowiecza do współczesności oraz historią miasta Kołobrzeg. Muzeum posiada dwa oddziały: Historia Miasta oraz Dzieje Oręża Polskiego. Do Muzeum należy również zacumowany w porcie okręt-muzeum ORP Fala. Muzeum wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod pozycją 8 z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 13 w pałacu Braunschweigów i przy ulicy E. Gierczak 5 w Kołobrzegu.

Zbiory militariów od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności prezentowane w obiektach przy ul. Emilii Gierczak 5. Ekspozycja plenerowa i pawilon wystawienniczy zlokalizowane przy zabytkowej kamiennicy z XV wieku – Domu Schlieffenów.

Muzeum posiada bogate zbiory broni, uzbrojenia ochronnego, oporządzenia, ubiorów, odznaczeń, pamiątek historycznych i zabytków techniki. Szczególnie cenna jest kolekcja polskiego munduru wojskowego i broni strzeleckiej. Większość zbiorów eksponowana jest w chronologicznie usystematyzowanej wystawie głównej pt. “Dzieje oręża polskiego”. Cechą charakterystyczną niektórych eksponatów wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych i późniejszych jest fakt pozyskiwania ich na terenie miasta i najbliższej okolicy, bowiem w historię Kołobrzegu szczególnym rysem wpisały się jego wojenne dzieje.

Muzeum ma w swych zbiorach duże ilości militariów dwudziestowiecznych, dzięki którym szczególnie okazale prezentowana jest historia polskiego munduru i uzbrojenia, poczynając od polskich oddziałów wojskowych z lat 1914-18, poprzez wojsko polskie w latach 1918-39, okres kampanii wrześniowej, Polskie Oddziały Wojskowe na Zachodzie, do powstania Wojska Polskiego w Związku Radzieckim i zwycięskiego udziału 1 AWP w operacji pomorskiej uwieńczonej zdobyciem Kołobrzegu w marcu 1945 r.wirtualne wycieczki - Muzeum Oręża Polskiego