Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Księży Las - Kościół pw. Michała Archanioła w Księżym Lesie

W miejscowości Księży Las (Xsiondslas) położonej około 20 km na północ od Gliwic przetrwał, usytuowany na wzgórzu, późnogotycki kościół p.w. Św. Michała Archanioła. Najstarszy dokument wspominający osadę pochodzi z 1302 roku. Jest to decyzja papieża Bonifacego VIII przekazująca osadę klasztorowi cystersów w Jemielnicy, natomiast w dokumentach z 1447 roku wymieniany jest także kościół parafialny. Obecny kościół jest „młodszy" od tej wzmianki o około pół wieku.

Co do daty jego zbudowania są różne informacje. Jedne źródła podają rok 1494 a inne 1499. Najdziwniejsze jest to, że nawet informacje umieszczone obecnie przy kościele są różne. Tablica na kościele, jak również jedna z tablic informacyjnych przed kościołem (opis trasy IV – fundowany przez Starostwo powiatu tarnogórskiego) podają rok 1499, natomiast na tablicy opisującej szlak architektury drewnianej określono rok powstania kościoła na 1494.

W latach 1570-1629 kościół zamieniony był na zbór protestancki. Bryła kościoła na przestrzeni wieków ulegała zmianie. Niezależnie od kaplicy, o której poniżej, w 1905 roku został powiększony poprzez dobudowanie od zachodu murowanej kruchty z ceglaną ścianą frontową, która zdecydowanie zepsuła estetykę kościoła. W czasie działań wojennych w 1945 roku obiekt został mocno zniszczony i był odbudowywany do 1955 roku.

Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu ceglano-kamiennym, osłoniętym na zewnątrz gontowym okapem. Bez wieży, stojąca dawniej oddzielnie dzwonnica, dziś już nie istnieje. Zbudowany jest na starodawnym planie dwu chat. Nawa jest prawie kwadratowa i szersza od prezbiterium, które jest zamknięte ścianą prostą, co jest charakterystyczne dla budowli starszych. Do nawy od południa dobudowano w XVIII wieku trójbocznie zamkniętą kaplicę, która została odnowiona w 1884 roku. Do prezbiterium od północy przylega wydłużona, prostokątna zakrystia. Ściany kościoła zabezpieczone są gontem. Od północy znajdują się niskie soboty wsparte na słupach, które zostały zaszalowane tworząc kościelny składzik.

źródło: Krajoznawca Górnośląski Nr 21wirtualne wycieczki - Kościół pw. Michała Archanioła w Księżym Lesie