Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Łęczna - Duża Synagoga - Muzeum Regionalne w Łęcznej

Synagoga została zbudowana w 1648 roku, za zgodą udzieloną przez ówczesnego biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego i właścicielki miasta Katarzyny z Firlejów Noskowskiej. W 1846 roku synagogę strawił pożar, po którym została gruntownie wyremontowana i rozbudowana o babiniec. W 1881 roku ponownie spłonęła. Podczas II wojna światowa hitlerowcy zdewastowali synagogę i urządzili w niej magazyny.

Po zakończeniu wojny budynek synagogi przez wiele lat stał opuszczony i stopniowo popadał w ruinę. W międzyczasie okoliczna ludność wyniosła z synagogi co się dało, rozebrano podłogę oraz zniszczono drzwi i okna. W 1952 roku władze miejskie, za zgodą Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Lublinie podjęły decyzję o rozbiórce synagogi. Wkrótce jednak wobec braku pieniędzy zmieniono decyzję. W 1953 roku rozpoczęto remont, który trwał do 1964 roku.

W trakcie tych prac m.in. zastąpiono kasetonowe sklepienie głównej sali modlitewnej stropem żelbetonowym. Po zakończeniu remontu, w 1966 roku synagoga została przeznaczona do potrzeb Muzeum Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Judaistyczne.

W latach 1991-1992 remontowi poddano dach oraz zmieniono jego pokrycie i dokonano rozbiórki części szkarpy w narożniku północno-zachodnim. W 1993 roku poddano renowacji kolumny bimy. W 1994 roku odsłonięto, zakonserwowane polichromie na bimie i Aron ha-kodesz. W 1996 roku zrekonstruowano podium przy arce.

W głównej sali modlitewnej znajduje się stała ekspozycja unikalnych judaiców, sprzętu liturgicznego, lichtarzy, chanukij, naczyń na etrog i seder, przedmiotów codziennego użytku, butelek po żydowskim alkoholu, wizytówek, zaproszeń i innych. Wielkim unikatem jest zachowany strój żydowski kobiety z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na ścianie synagogi znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona 1046 Żydom, którzy zgineli z rąk hitlerowców w latach 1940-1942, na skarpie obok synagogi. Obok synagogi znajduje się również małe lapidarium z macewami ze zdobieniami i inskrypcjami w języku hebrajskim.