Lokalizator

50° 27' 55" N   18° 9' 50" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Rybnik znajduje się w odległości 57km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Góra św. Anny

Góra Świętej Anny (Góra Chełmska, nazwa pierwotna Chełm, niem. Sankt Anna-Berg, śląski Anaberg) - najwyższe wzniesienie Masywu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 400 m n.p.m.

Na zachodnich oraz północnych zboczach góry rozlokowana jest duża wieś o nazwie Góra Św. Anny, na południowym stoku znajdują się liczne stacje drogi kalwaryjnej, a na wschodnim stoku cmentarz oraz zabudowania Domu Pielgrzyma klasztoru franciszkańskiego.

Na południowym zboczu góry istnieją nieczynne kamieniołomy: nefelinitu i wapienia (rezerwat przyrody) oraz dwa wapienia. W rezerwacie występuje niewielka krasowa Jaskinia w Rezerwacie o długości 5m. Rezerwat, od 2006, udostępniony jest turystom dzięki ścieżce dydaktycznej. Oprócz skał można tam napotkać: żmiję zygzakowatą, gniewosza i padalca.Panoramy

panoramy - Pomnik Czynu Powstańczego
panoramy - Amfiteatr
panoramy - Wejście do sanktuarium św. Anny
panoramy - Kalwaria annogórska - kaplica św. Magdaleny