Lokalizator

49° 59' 1" N   20° 3' 37" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 15km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół św. Klemensa

wirtualne wycieczki - Kościół św. Klemensa Zbudowany w XIVw. w miejsce starego kościoła pod tym samym wezwaniem przy którym duszpasterstwo pełnili OO.Benedyktyni. Średniowieczna świątynia na skutek trzęsienia ziemi w roku 1782 została poważnie uszkodzona. Ponieważ groziła katastrofa budowlana, w 1768r. rozebrano ją. Pozostały jedynie fundamenty, część murów prezbiterium z przyporami, kaplica Morsztynów z IIpoł. XVII wieku, ze stiukami Baltazara Fontany i dzwonnica fundacji króla Jana III Sobieskiego.

Nowy kościół wybudowano w latach 1804-1806, w stylu baroku józefińskiego, na fundamentach starego gotyckiego kościoła z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Został konsekrowany przez biskupa tynieckiego Tomasza Grzegorza Ziglera 4 kwietnia 1825.

Już w czasie budowy dokonywano zmian w projekcie architektonicznym kościoła. W późniejszych czasach podejmowano również próby przebudowy kościoła. Najpoważniejsze prace wykonano za proboczcza ks.Zygmunta Goliana w latach 1881-1885 i ks.Henryka Zaremby w latach 1892.

W roku 1888 przebudowano fasadę kościoła wg projektu Sławomira Odrzywolskiego, pozostała część projektu nie została zrealizowana. Ostatnią próbę przebudowy kościoła podjęto w roku 1938. Do realizacji przyjęto nowy projekt krakowskiego architekta Stanisława Filipkiewicza. Przewidywał on zmianę osi świątyni o kilka metrów. Niestety II wojna światowa uniemożliwiła podjęcie prac.

Skrabiec i biblioteka kościelna mieszczą cenne zabytki z XV-XIX wieku. Najcenniejsze to monstrancja z 1490 roku i grupa rzeźb późnogotyckich

Panoramy

panoramy - Zamek Żupny i kościół św. Klemensa w Wieliczce
panoramy - Prezbiterium
panoramy - Nawa główna
panoramy - Nawa boczna
panoramy - Chór
panoramy - Krypta grobowa Morsztynów