Lokalizator

50° 18' 12" N   18° 56' 46" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Katowice znajduje się w odległości 9km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół pw św, Barbary w Chorzowie

wirtualne wycieczki - Kościół pw św, Barbary w Chorzowie Kalendarium początku parafii św. Barbary w Chorzowie

Motto, które towarzyszyło w pracach budowlanych naszej świątyni brzmiało:

„Abyś w niebezpieczeństwie nam przy boku stała
I u Boga szczęśliwą śmierć wyjednała”.

1791 - w maju na terenie parafii pod kierownictwem hrabiego Redena zostaje uruchomiona kopalnia „Wilhelma”
1798 - z rozwojem wpierw kopalni a w niedługim czasie i huty do „Królewskiej Huty”, czyli dzisiejszego Chorzowa zaczęli napływać z różnych okolic potrzebni do pracy robotnicy
27 V 1799 - z racji nie tylko zasobów węgla ale i również żelaza urząd górniczy postanawia założyć hutę
25 VIII 1802 - zostaje ukończona budowa „Królewskiej Huty” i w tymże dniu zostają uruchomione dwa pierwsze wysokie piece nazwane imionami Heintza i Redena. Rozpoczyna się wytop żelaza i jednocześnie powstało nowe źródło zatrudnienia
1809 - od tego roku wzrasta bardzo szybko liczba robotników z uwagi na wybudowanie w hucie trzeciego pieca do topienia kruszców
1819 - w „Królewskiej Hucie” wybudowano czwarty piec do topienia kruszców
1820 - założono „wspólny cmentarz”, gdzie dokonywano pochówków wszystkich mieszkańców niezależnie od wyznania
1844 - wybudowano Kościół protestancki na „wspólnym cmentarzu”
1849 - Kardynał Melchior Diepenbrock, biskup wrocławski, po poświeceniu kościoła piekarskiego, na dworcu w Świętochłowicach zostaje powitany przez wydelegowanych katolików, którzy przedstawiają dostojnikowi swoje ubolewania z powodu braku własnego kościoła i cmentarza. Ten obiecuje poparcie w tej ważnej sprawie, a także zachęca katolików by działali aż do uzyskania zamierzonego celu. Katolicy zbudowani słowami Kardynała postarali się wpierw o własny cmentarz. Postanowili też od razu na tej ziemi wybudować kościół, na który ówczesny minister handlu darował tyle samo pieniędzy co na budowę kościoła protestanckiego czyli 8151 talarów
1850 - do tego roku dokonywano pochówków zarówno katolików jak i protestantów
1851 - założono kamień węgielny
6 I 1852 - powołano komitet budowy kościoła, którego członkami byli: prezes - Erbreich, wyższy radca górniczy i wiceprezes - ks. Franciszek Kania, tymczasowy kapelan w Chorzowie
21 XI 1852 - ks. kanonik Alojzy Ficek, sławny proboszcz piekarski z upoważnienia Kardynała Diepenbrocka poświęcił nowy kościół. Dzień ten ma dla Chorzowa historyczne znaczenie, gdyż posiada on od tego dnia własny kościół katolicki pod wezwaniem św. Barbary
1853 - na prośbę górników zostaje w kościele umieszczony obraz św. Barbary
1859 - wybudowano wieżę kościoła

Bibliografia:
Opracowano na podstawie zbiorów Archiwum Parafii św. Barbary w Chorzowie oraz następujących źródeł drukowanych:
Ks. dr Ernest Ochman, Kronika parafii św. Barbary w Chorzowie, Chorzów 1951; ks. Konrad Lubos, Parafia św. Barbary w Chorzowie. Praca proboszczowska, 1949; Z dziejów parafii św. Barbary w Chorzowie, red. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, Chorzów 1998; Katalog Archidiecezji Katowickiej cz. II 2005.

Tekst zredagował: Marek Siedlaczek
źródło: http://www.barbarachorzow.katowice.opoka.org.pl/index.php?show=news&id=10045&str=1

Panoramy

panoramy - Św. Barbara Chorzów 1
panoramy - Św. Barbara Chorzów 2
panoramy - Św. Barbara Chorzów 3
panoramy - Św. Barbara Chorzów 4
panoramy - Św. Barbara Chorzów 5
panoramy - Św. Barbara Chorzów 6
panoramy - Św. Barbara Chorzów 7