Lokalizator

49° 53' 5" N   19° 55' 28" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 18km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół św. Anny

wirtualne wycieczki - Kościół św. Anny Dnia 23 września 1895 r. podpisano akt fundacyjny, według wzoru podanego przez Namiestnictwo we Lwowie, określając w nim wszystkie stosunki prawne przyszłej parafii. Akt erekcji probostwa w Krzyszkowicach w imieniu Ministerstwa Oświaty i Wyznań podpisał Eustachy Sanguszko. Tak, że dnia 18 sierpnia 1896 r. nastąpiła kanoniczna instalacji czyli wprowadzenie na urząd pierwszego proboszcza parafii Krzyszkowic - dawniejszego ekspozytura ks. Józefa Macaka.

Ówczesny kościół nie mógł pomieścić wiernych. Ks. bs Anatol Nowak w czasie wizytacji kanonicznej 30 sierpnia 1902 r. zachęcił parafian do rozbudowy kościoła, ale dopiero w roku 1933 sprawa rozbudowy zaczęła nabierać realnych kształtów. W dniu 24 kwietnia 1934 r. rozpoczęto budowę nowej części kościoła, a już w listopadzie 1934 r. odbyło się jego poświęcenie w poszerzonym kształcie.

Pierwszym kapłanem urodzonym w Krzyszkowicach był o. Mateusz Cholewa, karmelita. Następni to księża: Józef Motyka, prof. Władysław Wicher, Jan Pitala, Andrzej Baziński, Władysław Łęcki, Henryk Szlachetka, Jan Sala, Stanisław Baran, Stanisław Ożóg - salwatorianin, Mieczysław Zawiski - salwatorianin, wyświęcony w 1966 roku, autor pracy magisterskiej o Krzyszkowicach " Dzieje parafii pod wezwaniem świętej Anny w Krzyszkowicach w latach 1896 - 1984 " , ks. Marcin Twardosz wyświęcony w 2002 roku.

Panoramy

panoramy - Kruchta
panoramy - Nawa
panoramy - Widok z zewnątrz
panoramy - Plebania - ogród