Lokalizator

51° 32' 17" N   15° 47' 49" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zielona Góra znajduje się w odległości 53km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Przemkowski Park Krajobrazowy

wirtualne wycieczki - Przemkowski Park Krajobrazowy Przemkowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie czterech mezoregionów geograficznych. Północna część Parku obejmuje fragment Równiny Szprotawskiej - szerokiego obniżenia (graniczącego od północy ze Wzgórzami Dalkowskimi), przez które przepływa rzeka Szprotawa, prawostronny dopływ Bobru. Tutaj znajduje się drugi pod względem wielkości w Polsce kompleks stawów rybackich. Centrum parku leży w zachodniej części Wysoczyzny Lubińskiej zwanej Wzgórzami Chocianowskimi. Jest to zalesiony garb morenowy, z kulminacją 191 m n.p.m., zajęty głównie przez bory sosnowe rosnące na wydmach. Południowo zachodnia cześć Parku leży na obszarze mezoregionu Borów Dolnośląskich, w ich wschodniej części zwanej Równiną Nadbobrzańską . Obejmuje o na płaskie stożki napływowe rzeki Bóbr, częściowo zwydmione, porośnięte borami sosnowymi. Na obszarze granicznym Wzgórz Chocianowskich i Równiny Nadbobrzańskiej znajdują się rozległe wrzosowiska. Południowo- wschodnią część parku stanowi fragment Równiny Legnickiej, a dokładnie jej zachodnia część zwana Doliną Czarnej Wody. Jest to płaskodenna dolina rzeczna zajęta przez łąki, pastwiska oraz bagienne bory sosnowe i lasy brzozowe, pośród których występują torfowiska.

Przez teren Przemkowskiego Parku Krajobrazowego przebiega około 250 km szlaków turystycznych. Pozostają o ne pod opieką oddziałów DZPK Wrocław oraz PTTK - Lubin.

Panoramy

panoramy - Dolina Czarnej Wody - stawy przemkowskie
panoramy - Wydmy
panoramy - Wrzosowisko Przemkowskie