Lokalizator

50° 2' 4" N   20° 13' 3" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 31km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w Zamku Królewskim w Niepołomicach

wirtualne wycieczki - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w Zamku Królewskim w Niepołomicach Na czas remontu krakowskich Sukiennic Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie znalazła swoje miejsce w przestronnych salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Tu warunki pozwalają na zeprezentowanie znacznie większej części kolekcji obrazów i rzeźb, dzięki czemu obraz sztuki polskiej od czasów Stanisława Augusta do około 1900 roku stał się pełniejszy - ukazany bowiem został w całym bogactwie charakteryzujących go zjawisk artystycznych.

Nowa aranżacja oparła się na prezentacji chronologiczno-problemowej. Dzięki czemu udało się przejrzyście przedstawić zmieniające się tendencje stylistyczne, warunkowane cechami następujących po sobie wielkich prądów umysłowo-artystycznych: klasycyzmu, romantyzmu i realizmu. Rozmaite konwencje obrazowania (alegoryczną, symboliczną, realistyczną, naturalistyczną), różne rodzaje malarstwa (portret, pejzaż, sceny historyczne i rodzajowe) oraz nurty tematyczne – pozwalają prześledzić rozwój polskiego malarstwa i rzeźby. Historia od procesu usamodzielniania się rodzimej sztuki poprzez oddzielanie od twórczości cudzoziemców działających na dworze królewskim, poprzez tworzenie i rozrastanie się własnego środowiska artystycznego i wpływ różnych szkół i tendencji płynących z Zachodu Europy, aż po stopniowe kształtowanie się nurtu sztuki narodowej, który osiągnął pełnię wyrazu w malarstwie Jana Matejki.

Na wystawie zaprezentowano niemal trzecią część kolekcji malarstwa 2. połowy XVIII i XIX wieku należącej do Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest to zbiór, którego przeważającą większość stanowią dary przekazane Muzeum w latach 1879-1939. Są wśród nich niezwykle cenne kolekcje dzieł poszczególnych artystów, np. Marcela Bacciarellego, Artura Grottgera, Piotra Michałowskiego czy Stanisława Chlebowskiego, a także zespoły obrazów ukazujących określony kierunek artystyczny, np. realizm, rodzący się impresjonizm czy symbolizm.

Zbiór ten stanowi świadectwo ofiarności społeczeństwa, które w czasach zaborów porwane przykładem Henryka Siemiradzkiego, pospieszyło budować zbiory pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Narodowego, by dać wyraz swego istnienia, świadectwo historycznej przeszłości narodu i niewygasłych aspiracji odzyskania państwowości.

Panoramy

panoramy - Sala I - W kręgu mecenatu ostatniego króla Polski
panoramy - Sala II - W stronę romantyzmu
panoramy - Sala II - W stronę romantyzmu
panoramy - Sala IV - Romantyzm
panoramy - Sala V-VI - Piotr Michałowski (1800-1855)
panoramy - Sala V-VI - Piotr Michałowski (1800-1855)
panoramy - Sala VII - Mali mistrzowie epoki romantyzmu
panoramy - Sala VIII - Biedermeier. W stronę malarstwa realistycznego.
panoramy - Sala IX - Malarze kręgu warszawskiej cyganerii artystycznej
panoramy - Sala X - Nurt rodzajowo-pejzażowy i portret w malarstwie artystów Galicji 1860-1880
panoramy - Sala XI - Studium światła i koloru - pejzaże z południa, ok. 1880-1900
panoramy - Sala XII - Akademizm. Wokół Pochodni Nerona.
panoramy - Sala XII - Akademizm. Wokół Pochodni Nerona.
panoramy - Sala XIII - Wczesny historyzm
panoramy - Sala XIV - Wokół Jana Matejki (1838-1893)
panoramy - Sala XIV - Wokół Jana Matejki (1838-1893)
panoramy - Sala XV-XVI - Przez świat realny do świata duszy - nastrojowe malarstwo kręgu monachijczyków
panoramy - Sala XV-XVI - Przez świat realny do świata duszy - nastrojowe malarstwo kręgu monachijczyków
panoramy - Sala XV-XVI - Przez świat realny do świata duszy - nastrojowe malarstwo kręgu monachijczyków
panoramy - Sala XVII - Epizod impresjonistyczny i zapowiedzi symbolizmu
panoramy - Sala XVII - Epizod impresjonistyczny i zapowiedzi symbolizmu