Lokalizator

50° 25' 16" N   18° 48' 27" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zabrze znajduje się w odległości 10km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół św. Mikołaja w Reptach

wirtualne wycieczki - Kościół św. Mikołaja w Reptach Wymieniona w spisach świętopietrza parafia Repty istniała już w 1325 r., i posiadała swój własny, murowany kościół. W latach 1247-1872 na terenie parafii znajdowały się kopalnie srebra, cynku i ołowiu, co przyczyniało się do jej zamożności. W II poł. XVI w. i I poł. XVII w. kościół parafialny w Reptach był własnością ewangelików. W 1871 r. budynek kościoła został rozebrany. Istniejący do dnia dzisiejszego neogotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Reptach został zbudowany w latach 1867-71. Fundatorem świątyni był hr. Guido Henckel von Donnersmark. Kościół został poświęcony 21 września 1871 r. przez ks. Dziekana Bursiga.

Do ciekawostek należy rosnący w ogrodzie plebańskim ogromnych rozmiarów kasztan jadalny, owocujący, liczący około 450 lat, wysoki na 28 metrów, o obwodzie pnia 7,56 m. Jest to jedyny okaz na południu Polski. Kasztan jadalny jest otoczony szczególną opieką i należy do najstarszych pomników przyrody w Europie Środkowej.

Panoramy

panoramy - Prezbiterium
panoramy - Nawa