Lokalizator

50° 33' 6" N   18° 42' 7" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zabrze znajduje się w odległości 25km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Kotach

wirtualne wycieczki - Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Kotach Parafia Koty została utworzona dzięki staraniom hrabiego Jana Franciszka Juliusza de Verdugo, pana majoratu tworowskiego. Jego syn, hrabia Jan Leopold de Verdugo, polecił zbudować nowy, istniejący do dnia dzisiejszego barokowy kościół parafialny, który wzniesiono w latach 1714-15. Dawny, drewniany kościół filialny parafii Wielowieś jest wzmiankowany już w 1530 r.

Na mocy dekretu Kurii biskupiej we Wrocławiu nowy kościół został poświęcony w 1718 r. przez dziekana z Toszka, ks. Franciszka Lorina i proboszcza z Wiśnicz, ks. Gotfryda Miklisa. W latach 1763-74 w kościele nie odprawiano nabożeństw, gdyż z powodu wad konstrukcyjnych wywołujących pękanie ścian, kościołowi groziło zawalenie. Remont świątyni przeprowadził proboszcz Andrzej Zanner, ze środków przekazanych przez patrona parafii, hrabiego Franciszka Colonna. W roku 1823, a także w roku 1908 przeprowadzono kolejne gruntowne remonty i przeróbki, w wyniku, których kościół osiągnął obecny wygląd.

Panoramy

panoramy - Prezbiterium
panoramy - Nawa
panoramy - Widok od zachodu
panoramy - Widok od południa