Lokalizator

50° 26' 25" N   18° 49' 10" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zabrze znajduje się w odległości 12km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół św. Marcina Biskupa i Wyznawcy

Miejscowość Stare Tarnowice jest wzmiankowana już w 1313 r. W tym czasie należała do parafii Repty. Parafia w Starych Tarnowicach została erygowana w 1415 r. Kościołem parafialnym został murowany kościół pw. św. Marcina, wybudowany w 1410 r. Świątynia, istniejąca do dnia dzisiejszego, została rozbudowana w 1707 r., a konsekrowana w 1708 r. W latach 1570-1608 kościół był własnością ewangelików.

Obecny, nowy, neogotycki kościół parafialny, również pw. św. Marcina, został wybudowany w latach 1899-1902. Fundatorem kościoła był hrabia Henckel von Donnersmarck. W 1985 r. z parafii Stare Tarnowice została wydzielona nowa parafia - Opatowice.

Panoramy

panoramy - Nawa główna
panoramy - Ołtarz boczny
panoramy - Prezbiterium
panoramy - Widok z zewnątrz