Lokalizator

50° 24' 10" N   18° 42' 51" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zabrze znajduje się w odległości 11km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu

wirtualne wycieczki - Kościół św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu Miejscowość Kamieniec jest wzmiankowana w dokumentach z 1305 r. Parafia powstała w XIV w. W dokumentach z 1451 r. wymieniony jest proboszcz parafii, Mikołaj. Obecny kościół parafialny, przebudowany w XIX w., pochodzi z XVI w. Gruntowna restauracja kościoła odbyła się w 1939 r. W masywnej wieży zawieszony jest dzwon z datą 1487 r.

Na terenie parafii, w miejscowości Księży Las, znajduje się kościół filialny pw. św. Michała Archanioła. Miejscowość Księży Las wzmiankowana jest już w 1302 r., kiedy to papież Bonifacy VIII przekazał tę wioskę pod opiekę Ojcom Cystersom z Jemielnicy. Kościół pw. św. Michała Archanioła jest wymieniony jako kościół parafialny w dokumentach z 1447 r. Istniejący do dnia dzisiejszego drewniany, późnogotycki, orientowany kościół, do którego dobudowano w 1905 r. murowaną kruchtę, pochodzi z 1499 r.

Panoramy

panoramy - Widok z zewnątrz
panoramy - Prezbiterium
panoramy - Nawa