Lokalizator

53° 43' 16" N   17° 54' 9" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Chojnice znajduje się w odległości 38km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Fojutowo - Akwedukt i Kanał Brdy

Niedaleko osady borowiackiej w Fojutowie znajduje się unikalny zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach - akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Akwedukt wzniesiono w latach 1845-49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich w rejonie Czerska. Akwedukt powstał z kamieni i żółtej cegły łączonych wapnem, w dnie uszczelnionych watą szklaną i lepikiem. Pod sklepieniem kanału jest również kładka, którą to można przejść wzdłuż Czerskiej Strugi na drugą stronę kanału.

Panoramy

panoramy - Akwedukt w Fojutowie
panoramy - Tunel akweduktu i Czerska Struga
panoramy - Wielki Kanał Brdy
panoramy - Mostek nad kanałem Brdy