Lokalizator

50° 0' 27" N   19° 47' 48" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 16km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo ufundował najprawdopodobniej Kazimierz I Odnowiciel w 1044 r. Pierwszym opatem został Aaron. W II poł. XI w. powstał zespół romańskich budowli - trójnawowa bazylika oraz zabudowania klasztorne. W XIV wieku opactwo uległo znacznemu zniszczeniu w wyniku ataku Czechów oraz Tatarów. W kolejnych wiekach następowały kilkakrotne przebudowy całego kompleksu, najpierw na styl gotycki w XV w. a następnie na barok i rokoko.

Panoramy

panoramy - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
panoramy - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
panoramy - Widok na prezbiterium z nawy głównej
panoramy - Fasada kościoła św. Piotra i św. Pawła
panoramy - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
panoramy - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
panoramy - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu