Lokalizator

50° 14' 38" N   19° 53' 55" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 19km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Zespół parkowo-pałacowy w Minodze

Powstanie Zespołu Pałacowo - Parkowego Minoga datuje się na XIII wiek. Już wtedy pojawiły się pierwsze wzmianki o istnieniu wsi Minoga, a w XVI wieku pierwsze informacje pisane o dworze i założeniach folwarcznych, które to należały wówczas razem z całą wsią do rodu rycerskiego Nowińczyków, a później Minoskich.

W 1737 roku właściciel Minogi Antoni Felicjan Szembek, podkomorzy generalny krakowski, ufundował murowany Kościół Parafialny w Minodze, który do dziś jest ozdobą oraz chlubą wsi. Minoga wraz z dworem i całym folwarkiem zostaje sprzedana w roku 1772 przez spadkobiercę Szambeka - Jędrzeja z Kozielska Ogińskiego - Franciszkom Xaweremu Puszetowi, staroście Duninowskiemu oraz jego żonie Wiktorii z hr. Załuskich. Jego syn Stanisław w 1839 roku sprzedaje Minogę Franciszkowi Wężykowi, kasztelanowi Królestwa Polskiego, literatowi i politykowi.

Franciszek Wężyk mieszkający na stale w Krakowie traktuje Minogę jako letnią rezydencję, a w roku 1859 przekazuje ją swojemu synowi Teofilom, który natychmiast zleca opracowanie projektu przebudowy dworu na pałac w stylu neorenesansowym znanemu architektowi krakowskiemu Filipowi Pokutyńskiemu. Na podstawie tegoż projektu powstaje Pałac w stylu włoskiej, letniej willi podmiejskiej (willa suburbana, villa medici), który możecie Państwo podziwiać także dzisiaj.

Po śmierci Teofila Wężyka majątek obejmuje Zofia Borowska oraz jej mąż Skarbek-Borowski. W rodzinie Borowskich majątek pozostał do roku 1945, kiedy to udają się na emigrację w obawie przed represjami, a Pałac zostaje przejęty przez Skarb Państwa i zaczyna ulegać stopniowej dewastacji, służąc kolejno za mieszkania dla robotników rolnych, sklep, siedzibę ludowej drużyny sportowej, a także szkołę. W latach 1990-2000 obiekt uległ całkowitej dewastacji. Od 2002 roku pałac pozostaje w rękach prywatnych i został podany całkowitej renowacji.

Panoramy

panoramy - Przed pałacem
panoramy - Hall główny
panoramy - Pałacowe piwnice