Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Kowary - Park miniatur zabytków Dolnego Śląska

W Kowarach, na terenie fabryki dywanów, powstał Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcji turystycznej, jak również centrum informacyjnego euroregionu.

Odwiedzający ten Park mają możliwość zapoznania się z obiektami zabytkowymi takimi jak pałace, klasztory, kościoły, starówki miast dolnośląskich itp., odwzorowanymi dokładnie w skali l:25. Informacje oprowadzających, jak również opisy przeszłości obiektów, zaznajamiają zwiedzających z ich walorami historycznymi. Modele te są wykonane najnowszymi metodami technicznymi, z materiałów odpornych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, co umożliwia wystawianie tych modeli w parkowym otoczeniu. Zieleń, naturalne otoczenie, jak również filigranowe odtworzenie szczegółów, bardzo uatrakcyjniają i tak już piękne zabytki Dolnego Śląska.

Zwiedzanie parku trwa około jednej godziny. Zwiedzający są oprowadzani przez obsługę parku, gdzie przy poszczególnych modelach są opowiadane ciekawostki związane z przeszłością i stanem aktualnym obiektów. Podczas oprowadzania pokazuje się również pracownie w której powstają nowe modele, gdzie zaznajamia się zwiedzających z metodami tworzenia poszczególnych elementów. Podczas zwiedzania można fotografować obiekty w parku .Fotografowanie jest nieodpłatne. W części salonowej znajduje się kawiarenka, gdzie prezentuje się zwiedzającym filmy związane z parkiem i jego obiektami. Parking jest bezplatny. W sklepiku parku można nabyć książki albumy i mapy regionalne dolnego śląska. Widokówki i pamiątki z parku.wirtualne wycieczki - Park miniatur zabytków Dolnego Śląska