Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Pieniny - Małe Pieniny

Pieniny to największy w pasie skałkowym masyw wapienny, przecięty w±skim, bardzo krętym, malowniczym przełomem Dunajca. Pieniny stanowi± w±sk± strefę o szeroko¶ci od 2 do 6 km, oddzielaj±c± Kotlinę Orawsko-Nowotarsk± od Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Skałki tworz± trzy człony, grzbiet Braniska-Hombarku pomiędzy Dursztynem a Niedzic±, Pieniny wła¶ciwe - Trzy Korony 982 m n.p.m. i od Czorsztyna po Szczawnicę Małe Pieniny - 1052 m n.p.m., ci±gn±ce się na wschód od Dunajca.