Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Biała k. Zgierza - Ko¶ciół p.w. ¦więtych Apostołów Piotra i Pawła

Ko¶ciół p.w. ¦więtych Apostołów Piotra i Pawła z 2 poł. XVIII w. Zbudowany z fundacji sędziego łowickiego Wilkanowskiego. Rozbudowany w 1938 r. – dobudowa zakrystii i kruchty. Odnowiony w latach 1945 – 46.
Drewniany ko¶ciół, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Nie orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczn± zakrysti±. Fasada zwieńczona dwukondygnacjowym barokowym szczytem z dużym krucyfiksem, poprzedzona krucht±. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z barokow± wieżyczk± na sygnaturkę. Zwieńczon± blaszanym hełmem z latarni±. Wnętrze podzielone słupami na trzy nawy. Pozorne sklepienie kolebkowe w nawie głównej i prezbiterium. W nawach bocznych płaskie z faset±. Belka tęczowa z krucyfiksem z XVIII w. Ołtarz główny i dwa boczne wczesnobarokowe z poł. XVII w. Ambona z XX w. z rokokowym baldachimem. Krucyfiks z XVII w. Ogrodzenie murowane z cegły.

¬ródło kosciolydrewniane