Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Odargowo - Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego

W pobliżu Dobrzan leży niewielka wieś Odargowo. Badania archeologiczne wskazują iż w tym miejsce istniało już we wczesnym średniowieczu grodzisko owalnicowe, którego pozostałości są do dziś widoczne. Najbardziej okazałym obiektem we wsi jest późnogotycki kościół kamienno-ceglany z 2 poł. XV w. z przedsionkiem i kwadratową wieżą dostawioną ok. 1867 r. Świątynia orientowana, usytuowano pośrodku wsi na wyniesienia., pierwotnie salowa (jednoprzestrzenna), założona na rzucie prostokąta. Nawa oraz prezbiterium kościoła przykryta stropem belkowym, obudowanym deską. Kościół ujęty jest w ewidencji zabytków pod poz. rej. 476 z 21.12.1963 r. Kościół od połowy XVI w. do 1945 r. protestancki, od 1946 r. kościół fil. p.w. Przemienienia Pańskiego.

Wyposażenie kościoła zostalo po 1946 r. przeniesione ze zrujnowanego przez komunistów kościoła w Szadzku. Mieszkańcy Odargowo wydobyli z gruzów kościoła ołtarz i wozem konnym przewieźli do swojej wsi. Dzięki ich zapobiegliwości możemy dziś podziwiać najcenniejszy zabytek naszej okolicy, ołtarz z 1598 r.

Wieża kamienno-ceglana na planie czworoboku u podstawy, zakończoną 8-bocznym członem przykrytym ostrosłupowym hełmem. W wieży dzwon i tarcze zegarowe, pozostałe po zamontowanym tu zegarze. XVIII w. ambona, pochodząca z Odargowa znajduje się w kościele w Dobrzanach. W wieży kościoła przed 1945 r. były trzy dzwony: 1. średnica 78 cm wykonany przez Jacoba von Schomaker w Dobrzanach w 1622 r. 2. średnica 54 cm; z gotyckim napisem o wys. 2,5 cm 3. średnicy 98 cm; z gotyckim napisem o wys. 5 cm Ołtarz główny z 1598 r. z płaskorzeźbami, przeniesiony po 1945 r. z kościoła w Szadzku. Fundatorem był przedstawiciel bogatego rodu Wedlów książęcy dowódca Joachim von Wedell (1552-1609). Znakomicie wykształcony na uniwersytetach w Greiswaldzie oraz na uniwersytecie we Frakfurcie nad Odrą Herb rodzinny Wedlów, umieszczony dwukrotnie na ołtarzu.

Empora organowa bez instrumentu wsparta na czterech słupach. Balustradą zewnętrzna ozdobiona renesansowymi obrazami wykonanymi techniką olejną, malowanymi na desce przedstawiającymi istotne momenty życia Zbawiciela: 1.Zwiastowanie 2.Narodzenie pańskie – postać z prawej strony, prawdopodobnie fundator lub autor dzieła. Inna niezidentyfikowana postać u wejścia do stajenki. 3.Ostatnia wieczerza 4.Jezus w ogrodzie oliwnym 5.Pocałunek Judasza 6.Sąd nad Jezusem przed tetrarchtą galilejskim Herodem Antypasą, synem Heroda Wielkiego, 7.Jezus przed rzymskim namiestnikiem Poncjuszem Piłatem 8. Biczowanie Jezusa 9. Nałożenie korony cierniowej, wyszydzanie i obdarcie z szat. 10. Jezus niosący krzyż, przymuszenie Szymona Cyrenejczyka do pomocy w niesieniu krzyża 11.Ukrzyżowanie. 12.Zdjęcie z krzyża 13.Złożenie do grobu należącym do Józefa z Arymatei. 14.Zmachwystwstanie. Autor malowideł jest nieznany. Sposób malowania i zdobienia obrazów wskazuje na koniec XVI w. W 2010 r. przeprowadzono prace remontowo konserwatorskie wieży kościoła na kwotę 500 tys. zł. Trakcie prac zdjęto z wieży kościelnej Krzyż i kulę metalową. Krzyż jest kuty, posiada również datę jego wykonania , tj. 1867 r. Kula jest bardzo zniszczona, podziurawiona kulami żołnierzy rosyjskich stacjonujących po zakończeniu II wojny światowej we wsi.

Dach kościoła został również zniszczony w trakcie działań wojennych. Chłopi odargowscy widząc zniszczenia przywieźli dachówkę na jego pokrycie z jakiegoś domu, wykorzystując ją do pokrycia dachu. Wokół kościoła znajdują się pozostałości grobów: cmentarz byłych mieszkańców wsi. Nagrobki zostały usunięte, wykorzystując je do remontu dojścia do kościoła. Metalowe ogrodzenie terenu kościelnego znajduję się obecnie w Bytowie.

źródło: http://www.dobrzany.ubf.plwirtualne wycieczki - Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego