Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

U¶cie Gorlickie - Cerkiew parafialna greckokatolicka ¶w. Paraskewii

Cerkiew parafialna greckokatolicka ¶w. Paraskewii w U¶ciu Gorlickim pochodzi z 1786 r. W 2. poł. XX w. użytkowana była jako ko¶ciół rzymskokatolicki, a od 1951 r., po powrocie czę¶ci Łemków, odprawiano w niej także nabożeństwa greckokatolickie. Jest to cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i ¶cianach pokrytych gontem. Polichromia figuralno-ornamentalna powstała w 1938 r. W wyposażeniu znajduje się póĽnobarokowy ikonostas z XVIII w., którego ciekawostk± s± rzadko spotykane rzeĽby na antependiach (poniżej ikony Matki Boskiej - przedstawienie Adama i Ewy, poniżej ikony Chrystusa Nauczaj±cego – proroków).wirtualne wycieczki - Cerkiew parafialna greckokatolicka ¶w. Paraskewii