Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Brunary - Cerkiew greckokatolicka pw. ¶w. Michała Archanioła

Cerkiew zbudowana została prawdopodobnie w XVIII w., w latach 1830-1831 została przekształcona i powiększona (m.in. dobudowano nowe prezbiterium, a stare zostało poł±czone z naw±). W latach 80. XX w. ¶wi±tynia została gruntownie odnowiona. Obecnie użytkowana jest jako ko¶ciół rzymskokatolicki.

¦ciany ¶wi±tyni oszalowane s± pionowymi deskami. Pokryte gontem dachy nad naw± i prezbiterium zwieńczone s± baniastymi wieżyczkami z pozornymi latarniami. Podobny hełm, pokryty blach±, wieńczy wieżę.

Nakryte płaskimi stropami wnętrze ozdobione jest polichromi± wykonan± pod koniec XIX w., w nawie zachowały się fragmenty dekoracji z XVIII w. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest barokowy ikonostas z XVIII w. Warto również zwrócić uwagę na ambonę z XVIII w. oraz barokowe ołtarze, w jednym z nich znajduje się ikona Pieta, w drugim obraz Matki Boskiej z Dzieci±tkiem.