Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Kraków - Kraków noc±

Kraków jest położony w południowej Polsce, w ¶rodkowo-północnej czę¶ci województwa małopolskiego. Miasto leży nad Wisł±. Kraków znajduje się w miejscu zbiegu kilku krain geograficznych: Bramy Krakowskiej, Kotliny O¶więcimskiej, Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

W przeszło¶ci Kraków był stolic± Polski i siedzib± polskich królów. Jest stolic± województwa małopolskiego oraz historycznej Małopolski, a także centralnym o¶rodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej.

Kraków jest miastem na prawach powiatu, siedzib± władz województwa małopolskiego. Znajduje się tu główna siedziba Polskiej Akademii Umiejętno¶ci oraz Instytutu Ksi±żki, miasto posiada również wiele placówek o znaczeniu i statusie narodowym m.in. Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Drukarnia Narodowa, Biblioteka Jagiellońska. Pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, gospodarczego, usługowego i turystycznego. Jest jednym z kluczowych węzłów drogowych i kolejowych. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielko¶ci polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym, obsługuj±cy loty transatlantyckie.wirtualne wycieczki - Kraków noc±