Lokalizator

49° 31' 18" N   21° 8' 14" E

Dodaj do...

Region Gorlicki

Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 237 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory. Wszystkie obiekty na szlaku są oznakowane, a drogę do nich wskazuje ponad 600 drogowskazów.

Panoramy

panoramy - Cerkiew w Uściu Gorlickim
panoramy - Cerkiew w Kwiatoniu
panoramy - Cerkiew w Zdyni
panoramy - Cerkiew w Gładyszowie
panoramy - Cerkiew w Kunkowej