Lokalizator

50° 9' 14" N   22° 8' 3" E

Dodaj do...

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny

Świątynię wzniesiono został w latach 1958-59. Dzięki zapałowi miejscowych twórców,
kościół otrzymał ceramiczną mozaikę, która zdobi prezbiterium, ambonę i chór. Tą samą techniką wykonane są, znajdujące się w bocznych nawach,
stacje Męki Pańskiej.

Panoramy

panoramy - Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
panoramy - Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
panoramy - Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
panoramy - Kościół pw. Najświętszej Marii Panny