Lokalizator

53° 15' 24" N   15° 11' 22" E

Dodaj do...

Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Rzeplinie obejmuje obszar, na którym znajduje się pięć miejscowości. Są to wsie: Rzeplino, Bralęcin, Krępcewo, Lipka i Trzebień. W trzech pierwszych są czynne kościoły, w czwartej kościół pozostaje w ruinie od 1946 r. Trzebień jest oddalony od kościoła parafialnego 2 km. Wieś Rzeplino położona jest na skraju doliny rzeki Iny, w odległości ok. 14 km na południowy wschód od Stargardu Szczecińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1233 r. w dokumencie wystawionym przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonicza. Zawiera on opis posiadłości ofiarowanych przez księcia klasztorowi cystersów w Kołbaczu. Jeszcze w XIII w. wieś przeszła we władanie rodu von Wedel, który w pobliskim Krępcewie miał swoją siedzibę. Wieś pozostała ich własnością do XX w.

Kościół w Rzeplinie powstał w II poł. XV w. Usytuowany jest w centrum wsi, na cmentarzu otoczonym kamiennym, otynkowanym murem, wśród starych drzew (przeważają klony). Kościół jest orientowany, salowy, od zachodu przylega wieża węższa od nawy. Od południa dobudowana piętrowa kruchta. Kościół postawiono na fundamentach z głazów narzutowych, używając kamienia łupanego z domieszką cegły. W bryle kościoła dominuje masywny prostopadłościan wieży przykrytej ostrosłupowym, strzelistym hełmem. Na dachu wieży tarcze nieczynnego zegara z datą "Anno Domini 1707". Gdy w roku 1706 kapitan Leopold von Wedel (został później landratem powiatu pyrzyckiego) przejął na własność całość dóbr rzeplińskich, kościół przebudowano w barokowym stylu. W tymże 1707 r. oprócz otynkowania elewacji wykonano ozdobne obramienia okien. Klasycystyczna w formie kruchta południowa dobudowana została, względnie przebudowana, w I połowie XIX w. Wschodnia elewacja zachowała ceglany, gotycki szczyt mający sześć ostrołukowych blend. Wnętrze kościoła zachowało swój barokowy wystrój. Przykryte jest barokowym stropem, na którym profilowane listwy tworzą pola o dekoracyjnym kształcie. W środkowej części stropu wyobrażenie słońca z promieniami. Na ścianie wschodniej w prezbiterium obraz Matki Bożej Różańcowej. W ścianie południowej nad bocznym wejściem do kościoła drewniana konstrukcja loży kolatorskiej. Jest bogato rzeźbiona ornamentem, pięcioma figurami cnót i podwójnym herbem. W części zachodniej podparta czterema ośmiobocznymi słupami empora chórowa.

Dwa kościoły filialne, podobnie jak parafialny, powstały w XV w. Kościół w Bralęcinie po wojnie był w ruinie, jego mury zachowały się do wysokości gzymsu koronującego. Jego odbudowę wg projektu architekta Macieja Płotkowiaka zainicjował proboszcz ks. Tadeusz Baran, zakończył następca ks. Benon Latus. Świątynię poświecił abp Marian Przykucki 4 września 1994 r. Kościół w Krępcewie zachował się wraz z cennym zabytkowym wyposażeniem. Składa się na nie ołtarz boczny z 1607 r., epitafium z 1615 r., empora organowa z pocz. XVII w., ambona z przełomu XVII i XVIII w., epitafium z 1741 r., ołtarz główny, prospekt organowy i malarska dekoracja stropu z 1797 r. Kościół był bogato wyposażony jako miejsce grzebalne rodu von Wedel. Pod kościołem znajduje się krypta grobowa. Wydobyty z niej barokowy cynowy sarkofag z początku XVII w. można oglądać w dawnej kaplicy szewców w szczecińskiej katedrze pw. św. Jakuba Apostoła.

Kościół parafialny w Rzeplinie poświęcony został 5 października 1947 r. Erygowanie parafii nastąpiło 31 grudnia 1986 r.

Panoramy

panoramy - Wnętrze kościoła w Rzeplinie