Lokalizator

50° 3' 43" N   19° 56' 1" E

Dodaj do...

Kolegiata św Anny - Kraków

wirtualne wycieczki - Kolegiata św Anny  - Kraków Pierwszą wzmiankę o kościele św. Anny w Krakowie znajdujemy w związku z zapisem na jego rzecz dokonanym w 1381 r. przez Sulisława z Nawoja i Novogiusa, właścicieli Grodźca. W czasie pożaru w 1407 r. kościół uległ całkowitemu zniszczeniu, ale jeszcze tego samego roku został odbudowany z fundacji króla Władysława Jagiełły jako murowany kościół w stylu gotyckim. W 1418 r. król Władysław Jagiełło związał ściśle kościół z Akademią Krakowską, nadając uniwersytetowi prawo patronatu nad parafialnym kościołem św. Anny. W 1428 r. przebudowano i rozszerzono prezbiterium.

Aktem z 27 października 1535 r. ks. bp Piotr Tomicki podniósł kościół św. Anny do godności kolegiaty. Gotycki kościół św. Anny rozebrano w 1689 r. jako za mały wobec wzrastającego kultu św. Jana z Kęt, kapłana, wychowanka i profesora Akademii Krakowskiej, którego grób znajdował się w świątyni. Obecny kościół zbudowano w latach 1689-1703 w stylu barokowym. Jest on wzorowany na rzymskim kościele św. Andrzeja della Valle. Za budowę odpowiedzialny był ks. Sebastian Piskorski, proboszcz parafii i profesor uniwersytetu. Jemu też zawdzięczamy całościowy plan wystroju wnętrza i szczegółowe projekty ideowe i artystyczne, tworzące ten specyficzny i niespotykany klimat świątyni.

Projektantem kościoła był holender, Tylman z Gameren. Prace przy budowie kościoła prowadził również znany włoski architekt, Franciszek Solari. Rzeźbiarską dekorację wnętrza (wspaniałe stiuki) wykonał doskonały rzeźbiarz - sztukator Baltazar Fontana, będący pod przemożnym wpływem rzymskiego mistrza Giovanni Lorenza Berniniego. Malowidła na ścianach świątyni są autorstwa wybitnych artystów - freskantów, braci Karola i Innocentego Montich z Włoch oraz Karola Dankwarta z Nysy.
źródło: http://www.kolegiata-anna.katolicki.eu/historia.php

Panoramy

panoramy - Kolegiata św Anny 1
panoramy - Kolegiata św Anny 2
panoramy - Kolegiata św Anny 3