Lokalizator

50° 27' 28" N   20° 43' 13" E

Dodaj do...

Pak zdrojowy i Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

Uzdrowisko Busko Zdrój powstało w południowej części miasta w miejscu, gdzie w XVIII wieku eksploatowane były słone źródła (warzenie soli).

Wizytówką miasta i uzdrowiska są 'Łazienki' obecnie Sanatorium 'Marconi', które zajmuje centralne miejsce parku zdrojowego. Budynek Sanatorium 'Marconi' został wybudowany w 1836 roku przez znanego warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia Henryka Marconiego (1792-1863), autora m.in. Pałacu Wielopolskich w pobliskim Chrobrzu, Ratusza w Radomiu i Hotelu Europejskiego w Warszawie. Henryk Marconi wzorując się na starorzymskich obiektach użyteczności publicznej wybudował obiekt na kształt litery 'T', złożony z wysokiego korpusu głównego i dwóch parterowych skrzydeł bocznych. W pijalni wód mineralnych w holu głównym sanatorium 'Marconi' znajdują się kolumny z głowicami korynckimi, tworząc jak gdyby bramy w czterech kierunkach, a patrząc do góry, widzimy dekoracyjną galeryjkę. Do sali koncertowej, kierują nas gipsowe posągi Orfeusza i Eurydyki. W sali koncertowej po obu stronach ścian, pomiędzy lustrami na kolumnach umieszczone są popiersia bogów rzymskich.

Opis zaczerpnięty ze strony http://uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/


Panoramy

panoramy - Park Zdrojowy
panoramy - Festiwalowa aleja Gwiazd
panoramy - We wnętrzu Sanatorium Marconi
panoramy - Pijalnia wód w Sanatorium Marconi
panoramy - Przed Sanatorium Marconi
panoramy - Park zdrojowy