Lokalizator

50° 0' 46" N   20° 59' 13" E

Dodaj do...

Bazylika Mniejsza Katedra

Pierwotny kościół parafialny był mały. Obejmował obecną nawę główną, najprawdopodobniej bez prezbiterium, oraz dobudówki, czyli od południa kaplicę Świętego Krzyża i kruchtę, także kruchtę w wejściu głównym od zachodu, a od strony północnej zakrystię i kruchtę przy wejściu bocznym. Obecnie czyli od roku 1400 powstała konieczność rozbudowy kościoła z powodu zapisów fundacyjnych na tzw. altarie i związane z tym obowiązki liturgiczne. Kościół zaczął więc obrastać kaplicami

Panoramy

panoramy -
panoramy -
panoramy -