Lokalizator

49° 31' 19" N   21° 8' 14" E

Dodaj do...

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii

wirtualne wycieczki - Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii w Uściu Gorlickim pochodzi z 1786 r. W 2. poł. XX w. użytkowana była jako kościół rzymskokatolicki, a od 1951 r., po powrocie części Łemków, odprawiano w niej także nabożeństwa greckokatolickie. Jest to cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i ścianach pokrytych gontem. Polichromia figuralno-ornamentalna powstała w 1938 r. W wyposażeniu znajduje się późnobarokowy ikonostas z XVIII w., którego ciekawostką są rzadko spotykane rzeźby na antependiach (poniżej ikony Matki Boskiej - przedstawienie Adama i Ewy, poniżej ikony Chrystusa Nauczającego – proroków).

Panoramy

panoramy - Cerkiew w Uściu Gorlickim
panoramy - Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii
panoramy - Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii