Lokalizator

49° 31' 56" N   21° 2' 11" E

Dodaj do...

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła

Cerkiew zbudowana została prawdopodobnie w XVIII w., w latach 1830-1831 została przekształcona i powiększona (m.in. dobudowano nowe prezbiterium, a stare zostało połączone z nawą). W latach 80. XX w. świątynia została gruntownie odnowiona. Obecnie użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki.

Ściany świątyni oszalowane są pionowymi deskami. Pokryte gontem dachy nad nawą i prezbiterium zwieńczone są baniastymi wieżyczkami z pozornymi latarniami. Podobny hełm, pokryty blachą, wieńczy wieżę.

Nakryte płaskimi stropami wnętrze ozdobione jest polichromią wykonaną pod koniec XIX w., w nawie zachowały się fragmenty dekoracji z XVIII w. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest barokowy ikonostas z XVIII w. Warto również zwrócić uwagę na ambonę z XVIII w. oraz barokowe ołtarze, w jednym z nich znajduje się ikona Pieta, w drugim obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Panoramy

panoramy - Brunary Cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła