Lokalizator

49° 26' 6" N   21° 10' 39" E

Dodaj do...

Cerkiew św. Michała Archanioła w Wysowej

Zbudowana w 1779 jako orientowana świątynia greckokatolicka. Polichromia wnętrza o motywach architektonicznych, figuralnych i ornamentalnych została wykonana w latach 1912-1913. Wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII i XIX wieku. Cennym zabytkiem jest późnobarokowy ikonostas, z dobrze zachowanym kompletem ikon. Obecnie cerkiew należy do prawosławnej parafii św. Michała Archanioła w Wysowej

Panoramy

panoramy - Cerkiew greckokatolicka  pw. Św. Michała Archanioła z 1779 r
panoramy - Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z 1779 r