Lokalizator

50° 26' 44" N   18° 39' 24" E

Dodaj do...

Kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Łubiu

wirtualne wycieczki - Kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Łubiu Miejscowość jest wzmiankowana w 1305 r. (Liber fundationis), a parafia i kościół pw. św. Piotra i Pawła w 1337 r. (dokument wymienia również proboszcza Mikołaja). Od 1687 r. kościół jest pw. Narodzenia NMP. Obecny kościół pw. Narodzenia NMP, znajdujący się na pograniczu Kopienicy i Łubia, pochodzący prawdopodobnie z XVI w., został uszkodzony w wyniku pożaru i przebudowany przez Mikołaja Otysława w latach 1730- 39. Na murze kościoła widnieje pamiątkowa tablica z 1710 r., poświęcona właścicielowi wsi i budowniczemu świątyni, Mikołajowi Otysławowi z Kopienicy.

Nad bocznym wejściem od strony południowej znajduje się kamień z mocno uszkodzonym napisem "JOACHIMUS MYSZKOWSKI (lub MUSZKOW) (...) PAROCHUS KOPEN. ANNO D. 1613". W 1947 r. na skutek pożaru kościół został znacznie uszkodzony. W tym samym roku budynek odrestaurowano. W 1976 r. kościół poddano gruntownej renowacji zewnętrznej oraz dokonano wymiany witraży. W 1991 r. bp Jan Bagiński poświęcił kaplicę przedpogrzebową, w której od tej pory odprawiane są obrzędy pogrzebowe.

W styczniu 1994 r. miało miejsce włamanie do kościoła. Złodzieje ukradli tabernakulum w przekonaniu, iż mieści ono zabytkową, XV-wieczną monstrancję. Monstrancja pozostaje do dziś w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Tabernakulum, dzięki staraniom policji, udało się po dwóch latach odzyskać, niestety, w stanie nie nadającym się do użytku. Z okazji Wielkiego Jubileuszu w kwietniu 2000 r. zakupiono do parafii nowe organy elektroniczne.

Panoramy

panoramy - Wejście główne
panoramy - Widok od północy
panoramy - Nawa
panoramy - Prezbiterium