Lokalizator

50° 31' 54" N   18° 43' 20" E

Dodaj do...

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Tworogu

wirtualne wycieczki - Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Tworogu W 1815 r. wybudowano w Tworogu, murowany kościół pw. św. Antoniego. W 1905 r. ks. Mikołaj Knossalla znacznie świątynię rozbudował, powiększając ją o poprzeczną nawę i obecny chór. Szczególnym skarbem kościoła jest słynący łaskami obraz św. Antoniego. Gruntowną restaurację kościoła przeprowadzono w latach 1989-92. Między innymi pokryto blachą miedzianą dach kościoła i wieży oraz odnowiono elewacje i ściany wewnętrzne budynku. Przeprowadzono również remont instalacji elektrycznej oraz zainstalowano ogrzewanie gazowe.

Na terenie parafii znajduje się wiele krzyży i kaplic przydrożnych. Niektóre z nich posiadają znaczną wartość artystyczną, jak np. kaplica pw. Serca Jezusowego (z XVIII w.) na terenie ogrodu pałacowego przy Urzędzie Gminy.

Panoramy

panoramy - Prezbiterium
panoramy - Nawa
panoramy - Widok od zachodu
panoramy - Widok od południa