Lokalizator

50° 2' 35" N   19° 56' 59" E

Dodaj do...

Kościół św. Józefa

Kościół parafialny p.w. św. Józefa jest najpiękniejszą budowlą Podgórza i jego symbolem. Miasto Podgórze zaciągnęło na budowę kościoła największy w swych dziejach dług.

Świątynia zbudowano w latach 1905-09 (na miejscu dawnego kościoła) wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego z 1903 r. Kościół wybudowany w stylu neogotyckim posiada bogaty wystrój architektoniczno-rzeźbiarski. Na skrzyżowaniu naw znajduje się wieża z zegarem, zwieńczona hełmem z koroną, nawiązującym do wieży Kościoła Mariackiego. Ten motyw i liczne wątki rozplanowania oraz wystroju posiadają silnie patriotyczny wydźwięk; wyraz tęsknoty za niepodległością kraju. Rzeźby świętych na elewacji wykonali Stanisław Wójcik i Jan Tobiński. Ołtarz główny, boczne i ambonę rzeźbili w latach 1909-14 Wit Wisz i Maksymilian Krzyk. Okna z szybami witrażowymi sporządzono w zakładzie Żeleńskiego. We wnętrzach zwracają uwagę wyjątkowo zdobne świeczniki. Przed wejściem bruk z o-zdobnym wzorem, całość obwiedziona neogotyckim ogrodzeniem. Za kościołem, na skale usadowiona jest dzwonnica z 1880 r. W otoczeniu plebanii znajduje się ekspozycja odnalezionych elementów kamieniarki pierwotnego kościoła.

Panoramy

panoramy - Kościół św. Józefa
panoramy - Rynek Podgórski