Lokalizator

50° 29' 10" N   17° 58' 12" E

Dodaj do...

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

wirtualne wycieczki - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Wzmianki o kościele pochodzą już z początków XIII wieku. Wskazują one, że należał on wówczas do cystersów z Jemielnicy.

Pierwotny kościół był drewniany, a dopiero w XIV wieku zbudowano światynię w stylu gotyckim nowa, murowana, połączoną z zamkiem. W latach 1558–1638 należała ona do protestantów. Wielokrotne pożary zmusiły do przebudowy, która miała miejsce w latach 1912-1914.

W 1945 roku obiekt został doszczętnie zniszczony. Szkody naprawiono dzięki staraniom ówczesnego proboszcza. 15 sierpnia 1946 roku kościół został konsekrowany i stopniowo wyposażany w nowe sprzęty liturgiczne. Nowy ołtarz został poświęcony w 1964 roku. Z zabytków pozostały jedynie fragmenty architektury dawnego kościoła gotyckiego.

Panoramy

panoramy - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
panoramy - Nawa główna
panoramy - Prezbiterium
panoramy - Ołtarz boczny