Lokalizator

49° 36' 38" N   21° 5' 37" E

Dodaj do...

Beskidzkie Morskie Oko

Beskidzkie Morskie Oko (zwane też Morskim Okiem) – to jedno z największych w polskich Karpatach fliszowych jezioro osuwiskowe. Zlokalizowane jest w Szymbarku, na zboczu Maślanej Góry, na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego. Powstało ono w niszy osuwiskowej największego osuwiska na tym terenie – Szklarki. Osuwisko to utworzyło się w 1784 roku, a odnowione zostało w roku 1913. Wtedy też powstało jeziorko o wymiarach ok. 50 x 20 metrów. Ostatnie większe obsunięcia materiału skalnego miały miejsce w roku 1974. Widoczna jest tutaj ogromna nisza osuwiska i wielki jęzor, który jest porośnięty drzewami, lecz nie całkiem stabilny. Jeziorko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jelenia Góra.

Panoramy

panoramy - Beskidzkie Morskie Oko
panoramy - Beskidzkie Morskie Oko
panoramy - Beskidzkie Morskie Oko
panoramy - Beskidzkie Morskie Oko
panoramy - Beskidzkie Morskie Oko
panoramy - Beskidzkie Morskie Oko